Uppdragsgivare

Leg. psykolog Ulla Thorslund AB

Uppdragsgivare

 • Kompetentjänst AB
 • Täby kommun
 • Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB
 • Humana, Tiangruppen
 • Halmstad kommun
 • SiS ungdomshem Långanäs
 • Uppsala kommun
 • Kristianstad kommun
 • HVB Dormsjöskolan
 • Psifos, Sveriges Psykologförbund
 • Södertälje kommun
 • Umeå kommun
 • HVB Rosenhill
 • Malmö stad
 • Danderyds kommun
 • Sala kommun
 • Helsingborgs kommun
 • HVB Fristad
 • HVB Livendo
 • Kalmar kommun
 • Nässjö kommun
 • Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
 • Karlskrona kommun
 • Sigtuna kommun
 • RFSU Stockholm
 • Kastanjens Montessoriförskola
 • Förskolan Backa Västergård
 • Gluntens Montessoriförskola
 • Hammarö kommun
 • Borlänge kommun
 • Knivsta kommun
 • KABIT AB
 • Backa Västergård
 • SMC Göteborg
 • Inte till salu
 • SDF Limhamn-Bunkeflo
 • Norra Stockholms ungdomshem
 • Norrtälje
 • Sollentuna
 • Cura Institutet Compro AB
 • Novahuset
 • Nynäshamns kommun
 • Alternatus
 • Lidingö Stad
 • KBT-psykologerna, Uppsala
 • Edeby HVB, Uppsala kommun
 • Högbo HVB, Falu kommun
 • Ljusdals kommun
 • 3F Föreningen Enskilda Förskolors förskolechefer, Uppsala
 • Gamla Uppsala Montessoriförskola
 • Arboga kommun
 • Lomma kommun
 • 1000 möjligheter
 • Föreningen Tillsammans
 • Heby kommun
 • Förskolan Tittut
 • Ekorrens Montessoriförskola
 • Ballongens Montessoriförskola
 • Sankta Maria förskola/Skola
 • I Ur och Skur Villa Villekulla
 • Piratskeppets förskola
 • Solstingens förskola
 • Nätverket Låg-affektiva psykologer
 • Sveriges Psykologförbund och WeMind, Psykologer åker båt
 • Länsstyrelsen Örebro
 • Barnahus i Örebro
 • Barnskyddsrådet Uppsala
 • Länsstyrelsen Uppsala
 • Skellefteå kommun
 • Huddinge kommun
 • Ungdomsmottagningarna i Uppsala län
 • Uppsala Aros Rotary klubb samt Rotary Uppsala Glunten
 • Wisemind
 • Kvinnohuset Örebro
 • Humana, Vattmyren HVB
 • Mixmedia
 • BOiU, Barnombudet i Uppsala
 • Göteborgs stad
 • Lundby Ungdomssatsningen Hisingen
 • Sundbybergs Stad
 • Fagersta kommun
 • Klippans kommun
 • Uppsala Universitet
 • Misa Ung, Stockholm
 • Akalla grundskola
 • Brottsofferjouren, Uppsala
 • Västerås Stad
 • Södermalms stadsdelsförvaltning
 • Ekerö kommun, Stockholm
 • Värmdö kommun
 • WeMind HVB
 • Uppsala kommun
 • Hofors kommun
 • Smedjebackens kommun
Föreläsningar

 • 23 mars 2015, Barnahus Södra Roslagen, Täby kommun, Barn som utsätter andra barn för sexuellt beteende –gränsöverskridanden
.


 • 17 april 2015, Kriminalvården, Sjusköterskekonferensen, Örebro, Unga sexualförövare.


 • 19 maj 2015, Trollebodagarna, SiS ungdomshem Långanäs, Eksjö, Om trauma, neuropsykiatri och sexulla övergrepp bland unga.


 • 22 maj 2015 PSIFOS, Psykologföreningen i Uppsala, Barn och unga med sexuella beteendeproblem.


 • 11 augusti 2015, HVB Dormsjöskolan, Garpenberg, Unga som begår sexuella övergrepp.


 • 24 november 2015, SiS ungdomshem Långanäs, Brostugan, Trollebo, Eksjö, Om trauma, np och sexuella övergrepp.


 • 10 december 2015,  HVB Rosenhill + andra HVB-hem i Uppsala kommun, Sex som skadar.


 • 20 januari 2016, HVB Fristad, Uppsala - Unga som förgriper sig sexuellt.


 • 8 april 2016, HBTQ certiferingsceremoni Humana, Stadsteatern Uppsala, Diskrimineringsgrunder och sexuella övergrepp i ett normkritiskt perspektiv.


 • 12 maj 2016, Kompetenstjänst, Göteborg, Barn och unga med sexuella beteendeproblem - vikten av att göra riskbedömningar.


 • 6 oktober 2016, Med författaren Caroline Engvall på Stadsteatern i Uppsala, Om barns utsatthet på nätet.


 • 28 oktober 2016, Kastanjens Montessoriförskola, Uppsala, Sexuella beteenden hos barn. Att känna igen och att bemöta små barns sexualitet.


 • 17 november 2016, Kompetenstjänst, Stockholm, Barn och unga med sexuella beteendeproblem - vikten av att göra riskbedömningar.


 • 24 november 2016, Gluntens Montessoriförskola (småbarns- samt storbarnsavdelning), Uppsala, Sexuella beteenden hos barn. Att känna igen och att bemöta små barns sexualitet.


 • 29 november 2016, Barnahus Borlänge, Att uppmärksamma sexuella övergrepp bland barn och unga. Att våga se, att våga fråga - med Patrik Sjöberg, Det du inte såg - Dalateatern.


 • 24 januari 2017, Gluntens för- och grundskola (F-klass till åk 3), Uppsala, Sexuella beteenden hos barn. Att känna igen och att bemöta barns sexualitet.


 • 22 maj 2017, Familjehemsdagarna, Stockholm, Sex som skadar. Om att bemöta.


 http://www.hvbguiden.se/hvblss-dagen/familjehemsdagen-stockholm-22-maj-2017/program-50.htm#doc2start


 • 23 maj 2017, Kompetenstjänst, Stockholm, Barn och unga med sexuella beteendeproblem - vikten av att göra riskbedömningar.


 • 1 juni 2017, Novadagen, Linköping, Barn och unga med sexuella beteendeproblem.


 • 2 juni 2017, Kriminalvården, Frivården Uppsala, Utvecklingspsykologi, förövarpsykologi.


 • 30 juni 2017, Kriminalvården, Frivården Uppsala, Utvecklingspsykologi, förövarpsykologi.


 • 24 augusti, Edeby HVB-hem, Sexuella beteendeproblem hos ungdomar.


 • 31 augusti, KBT-psykologernas sommarfest, 15 min miniföreläsning.


 • 7 september 2017, Nynäshamns kommun, Barn och unga med sexuella beteendeproblem. Sex som självskada.


 • 26 september, Falu kommun och Högbo HVB, Unga med sexuella beteendeproblem. Ärendehantering och bemötande.


 • 19 oktober, Uppsala, 3F Föreningen Enskilda Förskolors förskolechefer, Om barns sexualitet samt sexuella beteendeproblem hos barn i förskolan.


 • 23 oktober 2017, Uppsala, Gamla Uppsala Montessoriförskola, Om barns sexualitet sam sexuella beteendeproblem hos barn i förskolan.


 • 7 november 2017, Stockholm, Nätverksträff med Låg-affektiva psykologer, Om sexuella övergrepp inom familjen - om syskonövergrepp.


 • 28 november 2017, Stockholm, 1000 möjligheter, Om sexualförövare och vikten av att göra riskbedömningar.


 • 10 december 2017, Stockholm, Föreningen Tillsammans, Om unga med sexuella beteendeproblem.


 • 4 januari 2018, Uppsala, Förskolan Tittut, Om barns sexualitet sam sexuella beteendeproblem hos barn i förskolan.


 • 18 januari 2018, Knivsta, Förskolan I Ur och Skur, Solstingens förskola, Piratskeppets förskola, Sankta Maria förskola/Skola, Ballongens Montessoriförskola, Ekorrens Montessoriförskola, Om barns sexualitet sam sexuella beteendeproblem hos barn i förskolan.


 • 25-26 januari 2018, Stockholm, Låg-affektiva dagar, workshop om LAB inom SiS och Kriminalvården. Anmälan görs här: https://lagaffektivadagar.se/


 • 10 februari 2018, Viking Line Cindirella, Psykologer åker båt, Om unga med sexuella beteendeproblem.


 • 20 mars 2018, Barnskyddsrådet i Uppsala län, symposium ”Metoo- barn och unga- hur går vi vidare?”, Preventivt arbete för att undvika sexuella våld, och riskbedömning på barn i tidig ålder.


 • 21 mars 2018, Länsstyrelsen och Barnahus i Örebro, Örebro slott, Rikssalen. Konferens om barns utsatthet, Om barn och unga med sexuella beteendeproblem - vikten av att göra riskbedömningar.


 • 13 april 2018, Länsträff och utbildningsdag Ungdomsmottagningarna i Uppsala län, Sexuella beteendenproblem.


 • 13 april 2018, Länsträff och utbildningsdag Ungdomsmottagningarna i Uppsala län, Sexuella beteendenproblem.


 • 21 april 2018, Linköping, Novahuset, Sexualförövare - bakgrund, bemötande och behandling.


 • 5-6 maj 2018, Jourhem i Huddinge, Utbildningshelg i Lågaffektivt bemötande, Häringe slott i Haninge.


 • 17 maj 2018, Socialtjänsten Skellefteå kommun, Barn och unga med sexuella beteendeproblem.


 • 25 maj 2018, Uppsala Aros Rotary klubb samt Rotary Uppsala Glunten, Att arbeta som psykolog inom Kriminalvården.


 • 10 september 2018, Kvinnohuset i Örebro, Barn och unga med sexuella beteendeproblem.


 • 25 september 2018, Göteborg, Sex och kärleksvecka i skolan, Så förhindrar vi sexuella övergrepp.


 • 11 oktober 2018, Ersta konferens och hotell, Stockholm, Specialistkurs i klinisk sexologi, Wisemind.


 • 13 november 2018, Barnombudet i Uppsala, Samtal på BOiU om Barn, sexuella kränkningar och övergrepp.


 • 25 februari 2019: Uppsala, Brottsofferjouren, Unga och skadlig sex. • 13 maj 2019: Huddinge, Jourhem Syd, Att bemöta barns sexualitet i vardagen. Normal vs. avvikande. Stöd för jourhem.