Tidningsartiklar och media

Tidningsartiklar och media

Här kommer länkar till debattartiklar, tidningsreportage och annat som jag medverkat i:


2022-09-02 Ålands Radio & TV: De flesta sexualbrott mot unga begås av unga.


2021-02-11 Dagens Samhälle: Slutreplik: Vi kan aldrig tolerera vanvård av barn och unga.


2021-02-02 Dagens Samhälle: Hur många larmrapporter om våld på SiS ska det behövas?


2020-10-02 Psykologtidningen: "Ju snabbare desto lättare"


2020 #1 Psykologtidningen: »Finns utrymme för metoder utan formell evidens«


2019-10-28 Dagens samhälle: "Empati gör skolan lite bättre för alla"


2019-10-24 Dagens samhälle: "Det krävs mer än sunt förnuft för att kunna hantera elever"

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-kravs-mer-sunt-fornuft-att-kunna-hantera-elever-29828


2019-07-08 SVT Nyheter Värmland: "Vi lägger oss i alldeles för lite"

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/psykoteraputen-vi-lagger-oss-i-alldeles-for-lite


2019-06-04 Lågaffektiva podden: "Intervju med psykolog Ulla Thorslund - om sexuella beteendeproblem"

https://soundcloud.com/lagaffektivapodden/intervju-med-psykolog-ulla-thorslund-om-sexuella-beteendeproblem?fbclid=IwAR06eEftkBIw1DoCnR5S2DxjVui8_kZ775iuoneMeP9Um_OSDwbLKaUeb38


2019-03-08 Dagens Samhälle: "Svepande kritik mot lågaffektivt bemötande"

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/svepande-kritik-mot-lagaffektivt-bemotande-26550?fbclid=IwAR0yfdpndTDcsnALWjBnYBK4p-MsMzG7hwG5bI5KbnYMscEOIkjjrALL6iU


2017-11-25 Psykologtidningen: "Psykologernas upprop: Om ni berättar lyssnar vi"

http://psykologtidningen.se/2017/11/25/psykologernas-upprop-om-ni-berattar-lyssnar-vi/


2017-07-03 Svenska Dagbladet Debatt: ”Nedläggning löser inget – det är inte festivaler som våldtar”

https://www.svd.se/nedlaggning-loser-inget--det-ar-inte-festivaler-som-valdtar/om/sexovergrepp-i-offentliga-miljoer


2017-06-21 Aftonbladet Debatt: "Släpp inte taget om de våldtäktsutsatta"

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/yq4Bg/slapp-inte-taget-om-de-valdtaktsutsatta


2017-06-01 Corren.se: "Hon vill sprida kunskap om sexövergrepp"

https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-vill-sprida-kunskap-om-sexovergrepp-om4681157.aspx


2017-04-25 Tidningen Ridsport: "Övergrepp inom ridsporten – så kan de motverkas"

https://www.tidningenridsport.se/overgrepp-inom-ridsporten-sa-kan-de-motverkas/


2017-03-07 Läkartidningen: "Kunskapen om autism hos flickor måste öka"

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/03/Kunskapen-om-autism-hos-flickor-maste-oka/#.WnWjA2faoYU.facebook


2017-02-21 DN Åsikt: "Synen på barns avvikande beteende är föråldrat"

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/synen-pa-barns-avvikande-beteende-ar-foraldrat/


2014 Från monster till offer. En studie om barn och unga med ett sexuellt problembeteende

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:737559/FULLTEXT02


YouTube, podcast och radioprogram