Hem

Leg. psykolog Ulla Thorslund AB

Välkommen!

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog. Jag har 19 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och även vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård.  Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är sexuella beteendeproblem.

  1. - De som utsätter andra för sexuella övergrepp
  2. - De som har blivit utsatta för sexuella övergrepp
  3. - De som utsätter sig själv för sexuella övergrepp


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Heljskov Elvén.


Jag är deltidsanställd som psykolog på Kriminalvården.


Sedan mars 2015 arbetar jag även som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun och landsting, statliga myndigheter (SiS) eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, familjehem eller behandlingshem. Jag föreläser, utbildar och handleder personal som kommer i kontakt med aktuella målgrupper. Jag har även utbildat på en kurs i klinisk sexologi för blivande specialistpsykologer.


Jag gör även riskbedömningar på uppdrag av socialtjänsten, BUP, SiS, eller privata aktörer. 

TILL HÖSTEN UTÖKAR JAG FIRMAN FRÅN 25% TILL 50%. VÄLKOMNA MED NYA UPPDRAG!

 

Följande tjänster kan jag hjälpa till med:

  • Konsultation
  • Föreläsning
  • Utbildning
  • Handledning
  • Riskbedömning
  • Sakkunniga yttranden


Inplanerade föreläsningar under våren 2019:

  • 13 maj 2019: Huddinge, Jourhem Syd, Att bemöta barns sexualitet i vardagen. Normal vs. avvikande. Stöd för jourhem.