Hem

Välkommen!

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog, formellt utbildad konsult och handledare inom det forensiska fältet.


Jag har över 20 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och även vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård.  Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är våld och sexuellt våld.

 1. - De som utsätter andra för våld och sexuella övergrepp
 2. - De som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp
 3. - De som utsätter sig själv för sexuella övergrepp


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén. Jag är med som expert/sakkunnig i Safe Selfie Academy Advisory Board, Kunskapscentret Ungas Relationer och ADHD-banken. Jag har även blivit utnämnd att representera Psykologförbundet i referensgrupp hos Socialstyrelsen för utveckling av integrerad vård i SiS särskilda ungdomshem. 


Sedan mars 2015 arbetar jag som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun och landsting, statliga myndigheter (Polisen, SiS och Kriminalvården) eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, familjehem eller behandlingshem.


Jag föreläser, utbildar och handleder personal som kommer i kontakt med aktuella målgrupper. Till exempel har jag utbildat på en kurs i klinisk sexologi för blivande specialistpsykologer. Jag utbildar och handleder personal som arbetar på SiS - Statens Institutionsstyrelse. Jag har även uppdrag inom Polismyndigheten, som utbildare på Polisens nationella barnutbildning och som handledare inom Människohandelssektionen och NOA (Nationella Operativa Avdelningen, Nationellt it-brottscentrum).


OBS! Jag har ingen patientmottagning och tar inte uppdrag av privatpersoner. Jag gör inte heller bedömningar på barn i pågående vårdnadsutredningar eller medverkar som sakkunnigt vittne på den ena partens sida. Jag hinner tyvärr inte heller med att ställa upp på intervjuer eller auskultationer för studenter. 


Under hösten 2021 kommer jag att läsa en specialistkurs för psykologer som heter Riskbedömning 7,5 hp på Karolinska Institutet. Därefter kommer jag att själv utbilda och handleda i riskbedömningar. 


Kommande utbildningar/föreläsningar: 

 • 2021-10-31 Kvinnojouren Anna, Unga och nätet, om våld och sexuellt våld.


    • Kostnadsfria seminarier genom SSIL - För vård och omsorg:

    17 november, Stockholm - 7A LSS

    18 november, Stockholm - 7A HVB

    2 december, Göteborg - Quality Hotell 11 & Eriksberg


    • 2021-11-24 Länsstyrelsen Västmanland, Våld och sexuellt våld i ungas partnerrelationer.


    • 2021-11-26 Vimmerby kommun, Våld och sexuellt våld i ungas partnerrelationer.


    • 2021-12-03 Västra Hisingen Göteborgs stad. Barn, unga och Familj 1 IFO/FH, Utbildningsdag kring barn och unga med sexuella beteendeproblem.


    • 2022-01-11 Anton HVB, Unga med sexuella beteendeproblem.


     • 2022-02-09 Konferens Psykisk (o)hälsa Samhällets Barn & Unga, Sexualbrott mot barn på nätet.


     • 2022-03-30 Specialistkurs för psykologer: Sexuellt våld och relaterad problematik som t ex prostitution och trafficking. Praktisk träning i bemötande av kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld.