Hem

Välkommen!

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog, riskbedömare, formellt utbildad konsult och handledare inom det forensiska fältet.


Jag har över 20 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och även vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård. Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är våld och sexuellt våld.

 1. - De som utsätter andra för våld och sexuella övergrepp
 2. - De som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp
 3. - De som utsätter sig själv för sexuella övergrepp


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén. Jag är med som expert/sakkunnig i Safe Selfie Academy Advisory Board och Kunskapscentret Ungas Relationer. Jag har även blivit utnämnd att representera Psykologförbundet i referensgrupp hos Socialstyrelsen för utveckling av integrerad vård i SiS särskilda ungdomshem. 


Sedan mars 2015 arbetar jag som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun och landsting (Socialförvaltningen, Rättspsykiatrin & BUP), statliga myndigheter (Polisen, SiS och Kriminalvården) eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, familjehem eller behandlingshem.


Jag föreläser, utbildar och handleder personal som kommer i kontakt med aktuella målgrupper. Till exempel har jag utbildat på en kurs i klinisk sexologi för blivande specialistpsykologer. Jag utbildar och handleder personal som arbetar inom Socialförvaltningen, Länsstyrelsen, Barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem, SiS - Statens Institutionsstyrelse, Polisen och Rättspsykiatrin. 


OBS! Jag har ingen patientmottagning och tar inte uppdrag av privatpersoner. Jag gör inte heller bedömningar på barn i pågående vårdnadsutredningar eller medverkar som sakkunnigt vittne på den ena partens sida. Jag skriver inte utlåtanden som intyg för att sexuella övergrepp har ägt rum. Jag hinner tyvärr inte heller med att ställa upp på intervjuer eller auskultationer för studenter. 


Jag har i januari 2022 avslutat en specialistkurs för psykologer som heter Riskbedömning 7,5 hp på Karolinska Institutet och tar nu uppdrag som handlare och utbildare inom området riskbedömning generellt. Jag utbildar och handleder specifikt kring riskbedömningsinstrumentet ERASOR.


Kommande utbildningar/föreläsningar: 


   • 2022-05-19 Polishögskolan, Utredning - fördjupad - barn. Nationella barnförhörsutbildningen, Hjärnans utveckling och minne kopplat till barnförhör.


   • 2022-05-20 Malmö Universitet. Riskanalys och nätverksanalys på kriminologiprogrammet.


   • 2022-05-24 Svenska familjehem AB. Heldagsutbildning för familjehemskonsulter om bemötande av barn med utagerande- eller självskadande beteenden, även sexuellt gränsöverskridande beteenden.


   • 2022-06-03 BUP Huddinge. Om unga, npf och sexualitet.


   • 2022-08-24 Skellefteå kommun, IFO, Uppdragsutbildning


   • 2022-08-30 Safe Selfie Academy; Digital konferens med Caroline Engvall & Ulla Thorslund. Unga sexualförövare på nätet - så kan vi se signaler och förebygga brottslighet.


   • Vecka 35. Rädda Barnen Åland, Barn och ungas sexualitet, IRL och på nätet. Dag- och kvällsföreläsning.


   • 2022-09-19 Region Gotland. Uppdragsutbildning.


   • 2022-10-03 Mölndals kommun. 2 dagars utbildning om Barn och unga med sexuella beteendeproblem. Om vikten av att göra riskbedömningar.


   • 2022-10-05 Göteborg, Socialförvaltning Sydväst
    Barn och unga med sexuella beteendeproblem.


   • 2022-10-25 Mölndals kommun. Uppdragsutbildning.


   • 2022-10-06 Göteborg, SDF Örgryte-Härlanda, Unga med avvikande sexualitet. 


   • 2022-10-11 Medborgargruppen/

    Rättssäkerhetscentrum, Stockholm. Riskbedömningar inom det forensiska fältet.


   • 2022-11-14 Uppsala universitet, Fysioterapeutprogrammet: Våld i nära relation, samtalsfärdigheter för fysioterapeuter. Tillsammans med Paulina Bengtsson. 


   • 2022-11-20 PACS, IFU Arena, Sexuella övergrepp inom barn och ungdomsidrotten.