Hem
 • 2023-02-20 Borås stad. Förbjupad utbildning kring nyckelpersonernas funktion och fortsatta arbete inom skolförvaltningen.


 • 2023-03-15 Riksidrottsförbundet. IFU Arena, Uppsala. Heldag om sexuella övergrepp inom idrotten.


 • 2023-03-29 Barnahus Norrköping, 5-årsjubileum. Om barn och unga med sexuella beteendeproblem.


 • 2023-04-24 Uppsala universitet, Fysioterapeutprogrammet: Våld i nära relation, samtalsfärdigheter för fysioterapeuter. Tillsammans med Paulina Bengtsson.


 • 2023-10-06 Pedagogiskt perspektiv. Om traumabehandling vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behov av anpassning och stöd.

Välkommen!

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog, riskbedömare, formellt utbildad konsult och handledare inom det forensiska fältet.


Jag har över 20 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och även vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård. Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är våld och sexuellt våld.

 1. - De som utsätter andra för våld och sexuella övergrepp
 2. - De som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp
 3. - De som skadar sig själv genom nya övergrepp.


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén. Jag är med som expert/sakkunnig i Safe Selfie Academy Advisory Board och Kunskapscentret Ungas Relationer. Jag har även blivit utnämnd att representera Psykologförbundet i referensgrupp hos Socialstyrelsen för utveckling av integrerad vård i SiS särskilda ungdomshem. 


Sedan mars 2015 arbetar jag som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun, landsting, statliga förvaltning eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, familjehem eller behandlingshem.


Jag har utbildat kring avvikande sexualitet på olika specialistkurser för psykologer (Klinisk sexologi samt Kvinnors hälsa). Jag utbildar på Polisens nationella barnutbildning, barnförhörsledare, steg 1 & 2 samt Utredning fördjupad barn (Om hjärnan och minnet kopplat till barnförhör). Jag har utbildat kring riskbedömningar på Malmö universitet, Kriminologprogrammet samt på en specialistkurs för psykologer, Forensisk psykologi, Riskbedömningar 7,5 hp på Karolinska Institutet. Jag ska även utbilda i ämnet Våld i nära relation på Fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet under HT-22 och VT-23.


Uppdragen riktar sig till personal som arbetar inom Socialförvaltningen, Barnomsorg, skolan, Länsstyrelsen, Barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem, SiS - Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården, Polismyndigheten och Rättspsykiatrin. Jag handleder främst personal som arbetar med sexualbrott på olika sätt. 


OBS! Jag har ingen patientmottagning och tar inte uppdrag av privatpersoner. Jag gör inte heller bedömningar på barn i pågående vårdnadsutredningar eller medverkar som sakkunnigt vittne på den ena partens sida. Jag skriver inte utlåtanden som intyg för att sexuella övergrepp har ägt rum. Jag hinner tyvärr inte heller med att ställa upp på auskultationer eller intervjuer av studenter eller olika mediakanaler. Jag är ingen rådgivare och har inte möjlighet att "bolla" ärenden utan prioriterar betalda uppdrag där vi kommer överens om vad som ska ingå.


Jag gick en specialistkurs för psykologer som heter Riskbedömning 7,5 hp på Karolinska Institutet 2021-2022 och tar nu uppdrag som handlare och utbildare inom området riskbedömning generellt. Till hösten har jag fått förmånen att själv föreläsa på kursen. Då, om riskbedömningar kring barn och unga som begår brott. Jag utbildar och handleder specifikt kring

riskbedömningsinstrumentet ERASOR (bedömning av risk i åtefall i sexuella övergrepp, 12-18 år). Om du vill boka, maila mig för en offert.


Kommande utbildningar/föreläsningar: 


     • 2022-10-25 Mölndals kommun. ERASOR-utbildning.


     • 2022-11-14 Uppsala universitet, Fysioterapeutprogrammet: Våld i nära relation, samtalsfärdigheter för fysioterapeuter. Tillsammans med Paulina Bengtsson. 


     • 2022-11-16 ATSUB, Stockholm. Föreläsning för anhöriga om sexuella övergrepp, konsekvenser och bemötande i efterhand.


     • 2022-11-22 Riksidrottsförbundet, RF-SISU, Idrottsombuden. Om sexuella övergrepp inom idrotten.


     • 2022-11-28 Groominggruppen. Erfarenhetsutbyte kring målgruppen sexualförövare, framför allt på nätet.


     • 2022-12-12 Citykammaren, samverkansmöte med ungdomsgruppen; åklagare, ungdomsutredare hos polisen, domare, kriminalvård och socialtjänst. Om unga lagöverträdare.


     • 2023-01-18 Borås stad. Heldagsutbildning kring hur man kan upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn i förskola och skola.


     • 2023-01-21 Rättssäkerhetscentrum, Riskbedömningar.


     • 2023-01-25 och 26. Borås stad. Halvdagsutbildning för F-6 och åk 6-9 kring sexuella övergrepp inom grundskolan.


      • 2023-02-03 Samariterhemmet, Ebbamottagningen och Ebbamottagningen KAST, Om att bli utsatt, att utsätta andra eller hamna i utsatthet igen.


      • 2023-02-06 Göteborg stad, Socialförvaltningen Sydväst. Barn och unga med sexuella beteendeproblem och om vikten av göra riskbedömningar.


      • 2023-02-07 Göteborgs stad, Socialförvaltningen Sydväst,

       Resursenheten Barn, Barn och unga med sexuella beteendeproblem med fokus på bemötande.


      • 2023-02-20 Borås stad. Förbjupad utbildning kring nyckelpersonernas funktion och fortsatta arbete inom skolförvaltningen.


      • 2023-03-15 Riksidrottsförbundet. IFU Arena, Uppsala. Heldag om sexuella övergrepp inom idrotten.


      • 2023-03-29 Barnahus Norrköping, 5-årsjubileum. Om barn och unga med sexuella beteendeproblem.


      • 2023-04-24 Uppsala universitet, Fysioterapeutprogrammet: Våld i nära relation, samtalsfärdigheter för fysioterapeuter. Tillsammans med Paulina Bengtsson.