Omdömen om mig som föreläsare

Omdömen 

"Ulla har stor kunskap som hon förmedlar på ett lättillgängligt sätt. Hon klarar att arbeta med riktigt svåra fall på ett genomtänkt och mycket etiskt hållbart vis"


-Annelie Karlsson

Funkkonsulten - specialpedagog som fortbildar och handleder

"Informativ och lärorik föreläsning som alla vuxna som på något sätt kommer i kontakt med barn och unga borde lyssna på. /Fältarna Åland"


"Vi på Rädda Barnen Åland arbetar med barnkonventionen, som gäller ALLA barn oavsett bakgrund eller vad de gjort eller råkat ut för. Barn har rätt att växa upp i trygghet med vuxna som hjälper dem i miljöer som främjar utveckling och hälsa.Deska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, misshandel och utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Allt detta handlade föreläsningen om ur flera olika perspektiv och vi är glada för att väldigt många vuxna fick kunskap om hur vi kan upptäcka och förebygga brott för att främja trygghet och välmående för fler barn! /Rädda Barnen på Åland."


Artikel 19, barnkonventionen

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.


Reglerna i barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade, inte heller de som gjort något tokigt."
Utvärdering Farsta SDN 💜 1 mars 2022: 

Om våld och sexuellt våld bland unga. Om att tidigt upptäcka och sätta in rätt insatser. Riskbedömning och skyddsplanering. Prevention och bemötande.


Vad tyckte du om föreläsningen?

- Jätteintressant och viktig föreläsning. Ulla var jätteduktig på att föreläsa.

- Väldigt intressant och givande! Gav mycket kunskap.

- Mycket bra. Lärorik och lätt att ta till sig. Det var en lättsam stämning och ton trots att det var ett allvarligt ämne vilket gjorde det enkelt att lyssna på och hålla fokus.

- Föreläsningen var jättebra och väldigt lärorik. Ulla är en väldigt bra föreläsare, det var intressant och tydligt.

- Bra, rolig, givande.

- Toppen. Intressant och givande.

 

Vilket område tyckte du var mer mest lärorikt?

- Det som berörde syskonövergrepp

- Allt!

- Jag kan inte säga ett specifikt område då jag tyckte allt var likvärdigt lärorikt.

- Om vad som är naturligt sexuellt för barn och inte.

- Allt, bra spridning på områden.

 

Vilket område vill du veta mer om?

- Sexuellt våld och våld mellan ungdomars parrelationer, fick info om det men skulle vilja fördjupa mig ännu mer i ämnet.

- Allt!

- Samtliga områden är spännande.

- Sexualförbrytare

- Hur socialtjänsten kan arbeta med det.

UtvärderingHandledning

"Ulla har varit en otroligt kompetent handledare med många goda uppslag som är användbara i arbetet. Hennes förslag och  syn på olika scenarion vi tagit upp har gjort det mer överskådligt och begripligt, vilket har hjälpt mig mycket i arbetet.


Ulla är toppen på att bolla tillbaka och låta oss i personalgruppen försöka komma fram till olika lösningar/tankesätt för att underlätta vår vardag. Det är som hon brukar säga trots allt; "Vi som ska göra jobbet. Precis som en handledare ska säga!"/Personal på HVB

Omdömen från SSIL i Linköping 2021
​58 % av våra besökare tycker att det totala intrycket av dagen var MYCKET BRA!
42% tycker att det totala intrycket av dagen var BRA!
0 %TILLFREDSSTÄLLANDE!
0 %DÅLIGT!
0 %MYCKET DÅLIGT!

"Ulla besitter den perfekta kombinationen av kunskap, erfarenhet och ödmjukhet för att skapa en fullständig föreläsningsupplevelse. Publiken lämnas både hänförd, upplyst men samtidigt med tryggheten om att hon lämnar utrymme för att svara på alla frågor. Det behövs fler psykologer i Sverige som Ulla och fler som har hennes förmåga till lågaffektiv samt pedagogisk utbildning"

- Sarah Kindblom

Samordnare Novahuset

Omdömen från föreläsningen för Socialförvaltningen i digitalt, heldag i Uppsala 4 februari 2020


 • Superbra dag med eminent föreläsare!
 • Bra. Ulla är en väldigt bra föreläsare som inspirerar.
 • Riktigt spännande dag där ett viktigt tema lyftes! Bidrog med mer kunskap kring ämnet.
 • Mycket bra dag och föreläsning!
 • Mycket bra, lärorik och intressant. Bra med konkreta tips för handläggning. Bra med inslag av forskning/studier.
 • Väldigt lärorik och ett viktigt ämne för oss i socialtjänsten
 • Mycket bra föreläsning, mycket innehåll, och väldigt bra framfört. och all teknik som fungerade.
 • Otroligt bra dag och över förväntan! Tyvärr har jag lite slutat förvänta mig mycket av föreläsningar, kan bero på att jag kan mer än jag tror att jag kan och därför blir besviken på att jag inte lärt något nytt. Dagen var otroligt bra, intensiv och lärorik! Det hade kunnat vara fler pauser dock, det blev lång tid mellan pauserna vilket kan göra det svårt att hålla fokus. Nu var Ulla så kunnig och bra föreläsare att det gick bra ändå.
 • Jättebra och otroligt bra föreläsare - lätt att lyssna på även om det var digitalt.
 • Mycket intressant och givande utifrån mitt arbete inom myndighetsutövningen, socialtjänsten Barn och ungdom.
 • Fantastisk föreläsare som hade förmåga att fånga min uppmärksamhet. Oerhört intressant med en så kunnig och duktig föreläsare. Jag är full av beundran över all erfarenhet och kunnighet. Mycket intressant och jag är mycket nöjd/Tack
 • Otroligt bra och lärorik! tyvärr var det för korta pauser och för lite återhämtning för ett så tungt ämne. Det är svårt att lyssna så aktivt och det gick inte att ta egna pauser för att innehållet var för intressant.
 • Oerhört bra föreläsning, lätt att lyssna på och intressant innehåll.
 • Intressant och tankeväckande. Tror att det var ännu mer användbart för de som arbetar med myndighetsutövning men fanns även delar som var bra för alla.
 • Jättebra dag! Mycket imponerad av förläsaren som trots många timmar och digitalt format gjorde att det hela tiden var intressant och engagerande. Proffsig teknik.
 • Bra tempo. Fångade koncentrationen dagen igenom, bra och kunnig föreläsare och högt tempo
 • Mycket bra och givande och en mycket bra föreläsare som visste vad hon pratade om och med mycket praktisk erfarenhet av sitt jobb
 • Väldigt bra presenterat och kunnig föreläsare.
 • Väldigt bra uppstyrd dag, intressant och viktigt ämne samt en duktig föreläsare. Kul med menti för att öka delaktighet i samband med att föreläsningen var digital
 • Informativt, konkreta tips och varierande ämnen men inom samma paraply. Bra med Menti.
 • Bra att det var blandat med både fakta och filmer. Föreläsaren var också väldigt duktig på att prata på ett sätt som gör en intresserad.
 • Relevant information, utmanade mina egna tankar/föreställningar, lärde mig mycket nytt
 • Bra och tydligt upplägg, pedagogisk presentation. Trots högt tempo gjorde föreläsaren det tydligt och intressant.
 • Kunnig och pedagogisk föreläsare, bra tempo!
 • Kompentent föreläsare, viktigt och intressant ämne. Tydligt och konkret, att hon gav en grund först och sedan gick in i olika riskbedömningsinstrument och sedan behandling... Det var också bra att hon tog egna kliniska exempel
 • Föreläsaren var kunnig och inspirerande och hennes upplägg var varierat och relevant. Trots att det var en heldag digitalt så gick dagen fort och hon fångade min uppmärksamhet hela tiden. Jag var inte trött när dagen var slut, tvärtom. Hela upplägget av live-sändningen var proffsigt.
 • Hela innehållet faktiskt. Bra med information om hjärnan och trauma.Intressant innehåll
 • Ulla har otroligt god kunskap. Det är bra att hon varvar med filmer. Hon upplevs engagerad.
 • Ulla är duktig på att föreläsa och kunde kombinera teori med praktik på ett sätt som är förankrat i mitt arbete.
 • Klart, tydligt och mycket kunskap i ämnet.
 • Både info om hjärnans utveckling, hur man kan upptäcka och stödja både de som utsätts och de som utsätter. En balanseradföreläsning med omsorg i fokus.
 • Att få lyssna till en så kunnig person som tydligt brinner för sitt område.
 • Bra tempo, intressanta synvinklar, gav intresse att lära mer
 • Ulla är en fantastisk berättare. Lätt att hänga med och otroligt intressant.
 • Jag tycker att innehållet var relevant och bra föreläsare. Jag som upplever innehållet som en bra blandning mellan grundläggande fakta som tåls att påminnas om och mer fördjupad fakta. Jag arbetar som socialsekreterare med inriktning på unga lagöverträdare och tog med mig viktiga lärdomar gällande att hantera sexual ärenden.
 • Innehållet, föreläsarens förmåga att förmedla kunskap och engagemang, så intressant att lyssna på någon som har så breda erfarenheter och stora kunskaper. Inspirerande!
 • Bra struktur och tydligt innehåll.
 • Svårt att sätta fingret på något då det mesta var hög kvalité och berättat på ett intressant sätt.
 • kompetensen var genuin och föreläsaren hade ett bra sätt att uttrycka sig ,begripligt och intressant
 • Bra föreläsning som gav en inblick i själva ämnet som det pratades om och väldans proffsig i sitt utförande av själva föreläsningen
 • Kunskap om sexuella övergrepp i syskonrelationer och hur vi kan jobba i dessa familjer. Barns sexualitet, vad som är normal utveckling. Den sista delen om hur vi som professionella påverkas och vad vi behöver vara uppmärksamma på hos oss själva.
 • Tydligt och bra upplägg, från grunden till inpå djupet. Fint komplement med filmer, överlag en powerpointpresentation som i stilen känns väldigt "aktuell"/"nu" och intressant, hjälpsamt för att hålla fokus Viktigt ämne som det pratas alldeles för lite om
 • Bra med konkreta exempel både från Ullas yrkesliv samt från media.

Omdömden från föreläsningen vid Örebro Slott 21 mars 2018:


”En väldigt bra och intressant föreläsning. Ulla är en väldigt duktig talare och belyste många viktiga aspekter.”

”Berättade och förklarade på ett enkelt sätt. Den bästa dagen jag varit på tror jag. Hon var fantastisk både kunskapsmässigt och hur hon förmedlade budskapet.”

”Tydlighet, röd tråd, jag tog med mig saker som jag kan använda direkt i samtal, intressant hela vägen.”

”Kompetent och inspirerande. Fick med mig mycket användbart.”

”Pratade om det tunga, svåra ämnet på ett lättsamt och okomplicerat sätt. Bra blandning av erfarenheter i yrket och teori.”

”Mycket relevant och "matnyttig" information med konkreta tips som lätt kan användas i praktiken. Bra upplägg med riktiga case, forskning och erfarenhet.”

”Kändes genomarbetad och sammanhängande, med intressanta infallsvinklar där Ulla belyste t ex skillnaden på en normal sexuell utveckling kontra en avvikande. Det jag bl a tog med mig från dagen... -Var inte rädd för att ta emot barnets berättelse om det valt just dig.”

”Helt underbar att lyssna på! Kunnig, pratade på ett fantastiskt sätt om ett

jobbigt ämne och med stor ödmjukhet!”

”Prestigelös, lätt att lyssna på och generös med konkreta verklighetsförankrade exempel.”

”Mycket givande och fängslande föreläsning entusiastisk, bra berättare och intressant föreläsning.”

”Bra kunskaper som förmedlades. Särskilt intressant om när det sexuella beteendet avviker för barn och ungdomar.”

”Bra energi, bra exempel. Tydligt och lätt att förstå. Aldrig så att jag ville somna.”

”Hon var superbra med sina konkreta råd och tips samt en mycket kunnig föreläsare som pratar om ett svårt ämne på ett bra och respektfullt sätt, henne lyssnar jag gärna på fler gånger.”

”Mycket intressant men känslomässigt intensivt.”

”Mycket bra information som är viktig för mig i mitt arbete nära barnen. Inkluderande i sin föreläsning. Berättade på ett vardagsnära sätt med ex som var lättförståeliga.”

”Lång erfarenhet, mycket kunskap i ämnet, behaglig att lyssna på.”

”Hon var otroligt bra på att föreläsa, intressant och väldigt kunnig!”

”Hon fångade publikens uppmärksamhet. Jag gillade verkligen hennes rakhet, och tydlighet.”

”Superintressant! Relevant information om hur man som professionell ska bemöta barn i utsatta situationer.”

”En av de bättre föreläsarna jag har lyssnat på. Det märktes att hon var

mycket kunnig. Jätteintressant föreläsning med mycket bra tillhörande PPT.”

”Mycket givande och intressant, inte långtråkigt en sekund.”

”Ullas föreläsning är tydlig och konkret. Hon ger verktyg för handlingsplaner och processer. Mycket bra praktisk information.”

”Ulla höll kvar intresset hos oss som publik och varvade både konkreta

saker med berättelser. Väldigt bra!”

”Fantastisk på att förmedla ut sin erfarenhet och kunskap. Trovärdig och mycket kunnig.”


Omdömen från föreläsningen i

Skellefteå 17 maj 2018:


"Bra med relevant forskning, verkliga händelser och relevant kunskap. Superhärlig och professionell föreläsare!!!"

"Bra med pauser. Intressant och bra föreläsare. Viktigt ämne. Föreläsaren.

Toppendag."

"Bra föreläsare och intressant ämne."

"Bäst var genomgång av instrument för riskbedömning."

"Duktig föreläsare med bra struktur och mycket kunskap."

"Bäst var att få konkreta riskfaktorer som man kan ha i bakhuvudet och plocka fram vid behov. Bra föreläsare!"

"Fantastiskt bra flöde så vi fick en helhetsbild som trots tyngden i ämnet kändes hanterbart."

"Det finns mycket att göra inom detta område – fantastisk föreläsning, matnyttigt."

"Mycket viktigt område som måste beröras och hanteras. Bra med checklista, verktyg som gör det mer pratbart."

"Fantastisk föreläsning/utbildning! Innehöll mycket matnyttigt. Lättsam och rolig att lyssna på trots tungt ämne."

"Bra material, viktigt och intressant att lyssna på. Kan inte bli mycket bättre!"

"Toppenutbildning!"

"Blandning av teori och praktik."

"En otroligt matnyttig, bra dag. Härlig föreläsare som får bästa betyget."

"Bra info, bra tempo på dagen. Tid att diskutera. Att våga prata om ämnet. Mycket viktigt och sett mycket."

"Kunnig föreläsare. Viktigt ämne."

"Viktig kunskap för att förebygga men även hjälpa både brottsoffer och gärningsperson"

"Viktigt ämne som togs upp på ett sätt som gjorde det inspirerande att ta tag i."

"Bra med konkreta råd, bra diskussioner hur utveckla rutiner i Skellefteå, jobbigt – intressant – viktigt! Superbra föreläsare Ulla!!"

"Upplever att informationen var på en lagom nivå. Jag kommer inte i mitt jobb att göra riskbedömningar (polis) men det är ändå relevant att ha en inblick i för att som samverkanspartner hjälpa till att flagga för riskfall och även förståelse/kunskap vid förhör. Eller varför inte i rollen som förälder kan det vara nog så tankvärt ☺ Tack!"

"Konkreta tips – super! Möjlighet till att fundera på vad vi kan göra – bra!"

"Konkret. Ett svårt ämne blev lite lättare."

"Bäst var Ulla, rolig och lätt att lyssna på."

"Jätteintressant, fantastisk föreläsare."

"Fantastisk föreläsare. Intressant med riktiga exempel."

"Bra föreläsare om ett väldigt svårt ämne, Professionell men livfull. Ställer bra frågor."