Vad är samtycke

Vad är egentligen samtycke?

Från sidan Samtycke.nu

Sex och samtycke


av Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet


Petter Asp har i en skrift gått igenom vad som samtycke egentligen innebär. Det är viktigt att veta hur samtycke definieras för att vi ska kunna ta ställning till om en samtyckesparagraf ska införas. Petter Asp är professor i straffrätt vid Stockholms Universitet och verkar vara en klok och analytisk man. Läs hans skrift. Den är mycket klargörande. Detta är länken till skriften och här har du länken till Petter Asps blogg.


För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att en åklagare ska kunna bevisa att en gärningsman utfört en brottslig gärning och att han hade uppsåt. (Avsikt och insikt). Bevisbördan ligger på åklagaren nu och kommer att göra det i framtiden om vi har en samtyckesparagraf.


När det gäller sexuella samlagsliknande handlingar (i fortsättningen kallat sex) så är det brottsliga handlingar om inte vissa förutsättningar gäller. Vi kan vända på det och säga att sex är hela tiden tillåtet om inte vissa förutsättningar finns som gör det brottsligt. Någon kan med rätta påstå att detta är samma sak vilket det är i princip. Men detta är viktigt för förståelse av skillnaden mellan samtyckes- och våldsrekvisit vid våldtäkt.


Våldsrekvisit. Att tvinga någon till sex (tåla sex) med våld eller hot om våld är brottsligt. Vår nuvarande lag säger dessutom att offret inte behöver göra motstånd. Om någon befinner sig i hjälplöst tillstånd är det brottsligt. Om någon är under 15 år det brottsligt. Om någon är i vanmakt är det brottsligt. Om någon sover eller är kraftigt berusad är det brottsligt. Vid våldsrekvisit behövs det en massa tillägg för när det är brottsligt då våld inte utövats.

Samtyckesrekvisit. Att ha sex med någon utan dennes samtycke (tillåtelse) är brottsligt. Som vi kan se är det en stor skillnad hur vi definierar det hela. Våldsrekvisit kräver så många tilläg för specialsituationer att det är svåröverblickbart. Det är inte lätt för ett barn att förstå. Det är inte heller lätt för en domstol att förstå kan man se av ett antal rättsfall. Var går gränsen för att man är i ett hjälplöst tillstånd? Och hur kan man bevisa att en gärningsman vet


Samtyckesrekvisit är enkelt. För ett barn kan det översättas till ”Du får inte röra mig.” Liknande den enkla översättningen som vid barnaga ”Du får inte slå mig”. Varför det är viktigt med enkla regler som barn kan förstå är att då kan vi uppfostra barn så att de förstår vad som gäller. Med en samtyckesregel blir det lättare för barn att förstå vad som är ett övergrepp. Med våldsrekvisit är det omöjligt att förstå för barn.


Samtyckesrekvisit kräver en definition på giltiga samtycken. Exempelvis kan en sovande person inte lämna sitt samtycke, ett barn under 15 kan inte samtycka, en person som är fånge kan inte lämna samtycke, en person som förts till en främmande plats kan inte samtycka.


Det är inga konstiga regler som gäller för samtycken. De är ungefärligen lika för sex som för Personuppgiftslagen. Se inlägg om Personuppgiftslagen.


Vad vi direkt kan se är att vid våldsrekvisit kommer mycket fokus att sättas på offret. Domstolen måste utreda om kvinnan samtyckte. Men denna utredning är bakvänd. För vad domstolen måste slå fast är att kvinnan uttryckte sin brist på samtycke. Det är först när det är klarlagt att kvinnan uttryckte sin brist på samtycke som man tittar på vad gärningsmannen gjort mot kvinnan och hur mycket uppsåt han haft. Att han hade avsikt och förstod att kvinnan inte samtyckte. Om gärningsmannen inte förstod att kvinnan inte samtyckte så frikänns han.


Hur är det då vid samtyckesrekvisit? Utredningen handlar om att visa om gärningsmannen hade inhämtat samtycke innan sex. Vid samtyckesrekvisit utgår man från att gärningsmannen vet att sex är brottsligt utan samtycke. Man måste utreda om samtycke lämnats och att samtycket är invändningsfritt.


En kvinna som misshandlas och sedan lämnar samtycke har inte lämnat sitt samtycke fritt. Samtycket är inte giltigt.

En kvinna som samtyckt till att följa med gärningsmannen hem har inte samtyckt till sex. En kvinna som hånglat med gärningsmannen har inte samtyckt till sex. Samtycket måste vara specifikt. Avse just den specifika handlingen, sex. Så en massa ovidkommande omständigheter försvinner ur processen. Klädsel blir irrelevant. Samtycke kan inte vara baserade på antaganden. ”Hon hade inga trosor så det antog jag betydde att hon samtyckte”.

En kvinna som blir skadad under samtyckt sex har inte samtyck till skadan bara för att hon samtyckt till sex.

Ett tyst samtycke accepteras inte. Kvinnan måste aktivt på något sätt lämna sitt samtycke.


Vid samtyckesrekvisit kommer väsentligt mycket mer fokus att läggas på gärningsmannen. Vad han gjort som fått honom att förstå att samtycke fanns. Det inbegriper också vad gärningsmannen har gjort tidigare med andra personer. Om det kan visas att gärningsmannen betett sig på liknande sätt med andra offer kan det vara något som tyder på att han gjort samma sak med nuvarande offer.


Det är viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan. Samtyckesparagrafer innebär inte att mannen antages vara skyldig tills han kan bevisa sin oskuld. Så många synpunkter som kommer från män som klagar på detta kan vi ignorera. Många män inbillar sig att många som är oskyldiga kommer att fängslas. Den risken är mycket liten. Det finns höga beviskrav. Men det är mycket sannolikt att fler män kommer att ställas till svars för sina gärningar.