Om

Mina utbildningar:


 • Psykologi A, 1997
 • Psykologprogrammet, examensår 2003
 • SAVRY, 2002
 • ADAD 2002
 • ADAD Statistikmodul 2004
 • Lösningsfokuserad teori och metodik 2005
 • Signs-of-Safety 2008
 • Baskurs i lösningsfokuserad terapi 2009
 • Orienteringsutbildning Unga som förgriper sig sexuellt 2010
 • ARMIDILO-S, 2010
 • ERASOR 2011
 • Kvalificerad utredning med WAIS-IV 2011
 • Motiverande Samtal (MI) 2012
 • ARMIDILO-YV, 2012
 • YLS/CMI 2.0, SiS, 2012
 • TF-KBT med Laura Murray, USA 2013
 • DBT-utbilding med Elizabeth Malmquist & Anita Linnér,
  2014
 • Grundutbildning KUÖR2, Kriminalvården, 2015
 • HCR-20 v3, 2017
 • Personalhandledning och konsultationsmetodik, 15 hp, specialistkurs för psykologer på Stockholms universitet, 2020
 • Utbildning på två heldagar om våld i nära relation och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor, 2020
 • Forensisk psykologi, Riskbedömning, 7,5 hp, 2022 på Karolinska Institutet
 • Assessing Adolescents Who Have Sexually Abused, onlinetraining with Phil Rich, USA, 2023.

 • Conducting Sexual Abuser Risk of Sexual Harm to Children Assessments Using the ROSAC

 • EARL (Early Assessment Risk List) V3, 6-12 år, two-day online training provided by Smaragdi ConsultingLtd.,England, U.K.
Riskbedömningsinstrument som jag behärskar:

GAIN, EARL, ERASOR, SVR-20 V2, J-RAT, JSORRAT—II, JSOAP—II. ARMIDILO-S, ARMIDILO-YV, STATIC-99R, STABLE 2007, RSVP,

The VRS YV, YLS/CMI 2.0, SAVRY och HCR-20 v3, och ROSAC.Nätverk och expertgrupper som jag är med i:


Projekt som jag är med i och stödjer:


 • Vald att representera Psykologförbundet i referensgrupp hos Socialstyrelsen för utveckling av integrerad vård i SiS särskilda ungdomshem. 


 • Identifiera flera! är ett tvåårigt projekt som ChildX driver med stöd av Allmänna arvsfonden.  Arbetet går ut på att förebygga att barn och unga med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för kommersiell sexuell exploatering, och att identifiera utsatta barn snabbare.