Traumafokuserad utredning

Tjänster

Traumafokuserad utredning

När ett barn/ungdom varit med om en svår händelse bör man erbjuda barnet/ungdomen att under strukturerade former berätta om sina upplevelser. Med hjälp av olika självskattningsformulär kan man kartlägga symtom på eventuella trauman.

LYLES = Linkoping Youth Life Experience Scale

LITE = Life Incidence of Traumatic Events

Dis-Q-Sweden = Dissociation Questionnaire Sweden

ECR = Experiences in Close Relationships, modified version

TSCC = Trauma Symptom Checklist for Children

TSCYC = Trauma Symptom Checklist for Young Children

 

Tillvägagångssätt

utredningssamtal med barnet

kartläggning av barnets beteende och funktionsnivå

fördjupade intervjuer med föräldrar

intervjuer med personal på förskola och skola.

genomgång av tidigare utredningar och journaler på BUP, socialtjänsten och ev. polisförhör.


Inledningsvis screenar man för traumarelaterade symtom/beteendestörning med TSCYC/TSCC.

Förutom omfattningen av symtom och eventuella diagnoser, samt eventuell funktionsnedsättning bör man också ställa frågor om internetrelaterade riskbeteenden och självskadande sex.