Om

Leg. psykolog Ulla Thorslund AB

Mina utbildningar:


 • Psykologi A, 1997
 • Psykologprogrammet, examensår 2003
 • SAVRY, 2002
 • ADAD 2002
 • ADAD Statistikmodul 2004
 • Lösningsfokuserad teori och metodik 2005
 • Signs-of-Safety 2008
 • Baskurs i lösningsfokuserad terapi 2009
 • Orienteringsutbildning Unga som förgriper sig sexuellt 2010
 • ARMIDILO-S, 2010
 • ERASOR 2011
 • Kvalificerad utredning med WAIS-IV 2011
 • Motiverande Samtal (MI) 2012
 • ARMIDILO-YV, 2012
 • TF-KBT med Laura Murray, USA 2013
 • DBT 2014
 • Grundutbildning KUÖR2, Kriminalvården, 2015
 • HCR-20 v3, 2017
 • Personalhandledning och konsultationsmetodik, 15 hp, specialistkurs för psykologer på Stockholms universitet, 2020
 • Utbildning på två heldagar om våld i nära relation och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor, 2020Riskbedömningsinstrument som jag behärskar: ERASOR, SVR-20, J-RAT, ARMIDILO-S, ARMIDILO-YV, AR-RSBP, STATIC-99, STABLE 2007, YLS/CMI 2.0, SAVRY och HCR-20 v3.