Traumafokuserad utredning

Tjänster

Traumafokuserad utredning

När ett barn/ungdom varit med om en svår händelse bör man erbjuda barnet/ungdomen att under strukturerade former berätta om sina upplevelser. Med hjälp av olika självskattningsformulär kan man kartlägga symtom på eventuella trauman.

 • LYLES = Linkoping Youth Life Experience Scale
 • LITE = Life Incidence of Traumatic Events
 • Dis-Q-Sweden = Dissociation Questionnaire Sweden
 • ECR = Experiences in Close Relationships, modified version
 • TSCC = Trauma Symptom Checklist for Children
 • TSCYC = Trauma Symptom Checklist for Young Children

 

Tillvägagångssätt

 • utredningssamtal med barnet
 • kartläggning av barnets beteende och funktionsnivå
 • fördjupade intervjuer med föräldrar
 • intervjuer med personal på förskola och skola.
 • genomgång av tidigare utredningar och journaler på BUP, socialtjänsten och ev. polisförhör.


Inledningsvis screenar man för traumarelaterade symtom/beteendestörning med TSCYC/TSCC.

Förutom omfattningen av symtom och eventuella diagnoser, samt eventuell funktionsnedsättning bör man också ställa frågor om internetrelaterade riskbeteenden och självskadande sex.